Sveta birma, 28. 5. 2017

Sv.birma 2017 Small

»Pridi, pridi Sveti Duh!«

... prejmi potrditev, dar Svetega Duha...

6 birmank in 3 birmanci so zadnjo nedeljo v maju, prosili skupaj z botri, svojimi starši, brati, sestrami, sorodniki in celim občestvom za to, da bi jim Sveti Duh, po rokah birmovalca škofa Francija Šuštarja v polnosti podaril svojih 7 darov in še kakšnega več!

Po intenzivni pripravi zadnji 2 leti, ko jih je župnik p. Cristian spremljal na njihovi poti odraščanja v, Bog daj, odgovorne in zrele kristjane, ob zgledu animatork s. Ive in Špele, ob molitveni podpori občestva, skrbi staršev in prijateljevanju z botri, me ni strah, da bi naši mladostniki ne začutili, kako jih ima Bog rad! Tako rad, da podarja svoje darove, da bi uresničil načrt, ki ga ima z vsakim človekom. Načrt miru, načrt prihodnosti polne upanja.

»Pridi, Sveti Duh!« In zagotovo pride! Binkošti današnjega časa!

In zato je strah odveč!

mama birmanke