Obnova prezbiterija

Odločitev o tem, da naša cerkev potrebuje obnovljen prezbiterij in večji daritveni oltar, je posledica želja zadnjih šentpetrskih župnikov in tudi župnijskih sodelavcev.

S prihodom minoritov se je pri sv. Petru ustanovila tudi samostanska skupnost. Kmalu smo patri prišli do sklepa, da sedanja ureditev prezbiterija ni naklonjena somaševanju in tudi ne ustreza liturgičnim predpisom. Oltarna miza je bila s stopnico dvignjena nad ostali prostor v prezbiteriju, krstni kamen se je nahajal v prezbiteriju med daritvenim oltarjem in tabernakljem, plošča daritvenega oltarja je bila premajhna.

Po načrtu arhitekta g. Matija Marinka smo v cerkvi sv. Petra preuredili bogoslužni prostor (prezbiterij). Tako smo stopnico pod daritvenim oltarjem v celoti odstranili ter manjkajoči del na novo tlakovali. Krstni kamen smo prestavili na začetek prezbiterija na desni strani.

Staro kamnito ploščo na daritvenem oltarju smo zamenjali z novo. »Grobek« (relikvije mučencev) smo prestavili v novo in večjo oltarno ploščo. Z ambona smo odstranili leseni pult in ga zamenjali s kamnitim.

Po enem letu priprav in dela lahko rečemo, da se je želja župnikov, patrov in župnijskih sodelavcev končno uresničila. Dela je strokovno opravil kamnosek Vojko Mužina.

V sredo, 29. junija 2016, je ljubljanski pomožni škof, msgr. dr. Franc Šuštar, posvetil preoblikovani daritveni oltar in blagoslovil obnovljeni prezbiterij.

Vsem dobrotnikom izrekamo prisrčno zahvalo!