Oznanila, 3. adventna nedelja

3 adventna

NEDELJA, 13. december

3.      ADVENTNA

Lucija, devica

8.00

9.00

18.30

za zdravje

za žive in + župljane

za + Stanislavo Tominšek

ponedeljek, 14. december

Janez od Križa,

duhovnik

7.00

18.30

za + brate N.R., sorodnike in dobrotnike

po namenu

torek, 15. december

Antonija, Krizina in

druge drinske mučenke

7.00

18.30

za zdravje

v zahvalo Devici Mariji

sreda, 16. december

Adelajda, kraljica

božična devetdnevnica

7.00

18.30

za + Ivo Železnikar (30. dan)

za + Ano, Alojza in Vojka Klajderja

četrtek, 17. december

Viviana, opatinja

božična devetdnevnica

7.00

18.30

po namenu

za + Toneta Žabkarja (obl.)

petek, 18. december

Vunibald, opat

božična devetdnevnica

7.00

18.30

za + Marjana Jenka (8. dan)

za + Bronko Sax

sobota, 19. december

Urban V., papež

božična devetdnevnica

7.00

18.30

za Božji blagoslov

za blagoslov in varstvo

NEDELJA, 20. december

4.      ADVENTNA

božična devetdnevnica

8.00

9.00

18.30

za + Franca Zvera

za žive in + župljane

po namenu

V nedeljo, 20. 12. 2020, bodo skavti v našo župnijo prinesli Luč miru iz Betlehema. Plamen bo možno dobiti takrat, ko se bo delilo obhajilo: vnedeljo, 20. 12. 2020, ob 11:30 in ob 18:00.
Prinesli bodo plamen, sveče in letošnjo poslanico Luči miru iz Betlehema. Zbirali bodo tudi prostovoljne prispevke, s katerimi bodo pokrili stroške nakupa sveč, ostalo pa gre za dober namen. Deljenje plamena bo potekalo pred cerkvijo. Lepo prosim, da pri prižiganju sveč pazite na varno razdaljo in nošenje maske. Hvala!

Cerkev je odprta za molitev od 7:15 do 18:15.

V cerkvi je do nadaljnjega dovoljena zgolj zasebna molitev enega vernika ali ene družine ali članov istega gospodinjstva.

Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane.

Sveto obhajilo (na stopnicah pred cerkvijo) se deli zgolj in samo posamično – enemu verniku oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva.

  • med tednom ob 18:00
  • ob nedeljah ob 11:30 in 18:00

Spovedovanje je dovoljeno samo po predhodnem dogovoru. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.

Sveti krst se lahko izjemoma podeljuje individualno v krogu članov iste družine oziroma istega gospodinjstva.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Na pogrebu je lahko navzoča družina oziroma člani skupnega gospodinjstva.

Verouk se izvaja na daljavo.

Župnijska pisarna je odprta v času uradnih ur za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik nosita masko in si pred obiskom in po njem razkužita roke. 

Božja beseda

Šentpetrski zvon

ZvonSentpetrski ikona