Oznanila, 4. 7. 2021

14.nedelja B Small

NEDELJA, 4. julij

14. nedelja med letom

Urh, škof

8.00

9.00

18.30

za + starše in brate + Novak

za žive in + župljane

GREGORIJANSKA (za + Frančiško Erjavec – 4)

ponedeljek, 5. julij

Ciril in Metod,

slovanska apostola

7.00

7.00

18.30

po namenu darovalca

GREGORIJANSKA (za + Frančiško Erjavec – 5)

za spreobrnjenje

torek, 6. julij

Marija Goretti,

devica in mučenka

7.00

7.00

18.30

za + Tončko Rozina

GREGORIJANSKA (za + Frančiško Erjavec – 6)

v čast M.B. za zdravje v družini

sreda, 7. julij

Anton Zaccaria,

duhovnik

7.00

7.00

18.30

v priprošnjo Lurške M.B. za ozdravljenje

GREGORIJANSKA (za + Frančiško Erjavec – 7)

za mir v srcu

četrtek, 8. julij

Prokopij,

škof in mučenec

7.00

7.00

18.30

za + Franca Guna

GREGORIJANSKA (za + Frančiško Erjavec – 8)

v zahvalo za zdravje

petek, 9. julij

Avguštin Zhao Rong in drugi

kitajski mučenci

7.00

7.00

18.30

po namenu darovalca

GREGORIJANSKA (za + Frančiško Erjavec – 9)

za zdravje Eve

sobota, 10. julij

Amalija (Alma),

redovnica

7.00

7.00

18.30

GREGORIJANSKA (za + Frančiško Erjavec – 10)

za + Košmerl

za + duhovnika Mira Permeta

NEDELJA, 11. julij

15. nedelja med letom

Benedikt, opat

8.00

9.00

18.30

za žive in + župljane

za + Ivanko Andrašič in sina Marka

GREGORIJANSKA (za + Frančiško Erjavec – 11)

  • Danes je prva nedelja v mesecu. Darovi so za našo cerkev. Hvala!
  • Na mizici s tiskom je nova številka Zvona.
  • Vpis otrok v prvi razred verouka je možen v času uradnih ur.
  • Sprememba urnika župnijske pisarne, ki velja samo za julij in avgust: ponedeljek in četrtek od 17.30 do 18.00, torek in petek po jutranji maši do 8.00.

Božja beseda

Šentpetrski zvon

ZvonSentpetrski ikona