Oznanila, 16. 1. 2022

2. nedelja C Small

NEDELJA, 16. januar

2. nedelja med letom

nedelja verskega tiska

8.00

9.00

18.30

v čast Svetemu Duhu za pomoč v stiski

za žive in + župljane

ob rojstnem dnevu za Tiborja

ponedeljek, 17. januar

Anton (Zvonko),

puščavnik

7.00

18.30

v čast Materi Božji

za Božji blagoslov

torek, 18. januar

Marjeta Ogrska, kneginja

začetek tedna za edinost kristjanov

7.00

18.30

v čast Svetemu Duhu za pomoč v stiski

za + Franca Cvelbarja

sreda, 19. januar

Makarij Aleksandrijski,

opat

7.00

18.30

v čast Materi Božji

za + Marijo, Franca in + sorodnike Pompe

četrtek, 20. januar

Fabijan,

papež

7.00

18.30

za pozabljene duše v vicah

za + Jožico Trebušak

petek, 21. januar

Agnes (Neža, Janja),

mučenka

7.00

18.30

v čast Svetemu Duhu za mlade družine

za + Alojza Savška

sobota, 22. januar

Vincencij (Vinko),

mučenec

7.00

18.30

18.30

za domovino

ob rojstnem dnevu

za + Stanislavo Tominšek

NEDELJA, 23. januar

3. nedelja med letom

nedelja Božje besede

8.00

9.00

18.30

za Božji blagoslov

za žive in + župljane

za + Franca Cvelbarja

  • Na oglasni deski je prazen seznam za čiščenje cerkve. Lepo vabljeni k sodelovanju!
  • V torek, 18. januarja, začetek molitvene osmine za edinost kristjanov.
  • Biblična skupina bo imela srečanje v torek, 18. januarja, po večerni sv. maši.
  • V nedeljo, 23. januarja, obhajamo nedeljo Božje besede. Ne pozabite na redno branje Svetega pisma!

Božja beseda

Šentpetrski zvon

ZvonSentpetrski ikona