oznanila, 30. 10. 2022

OZNANILA

nedelja, 30. 10. – 6. 11. 2022

sobota, 29. oktober

18.30

za + starša Anico in Lojzeta Možina

NEDELJA, 30. oktober

31. NEDELJA MED LETOM

ž e g n a n j s k a

8.00

9.00

18.30

za + sorodnike, prijatelje in znance

za žive in + župljane

v čast Materi Božji za zdravje v družini

ponedeljek, 31. oktober

Volbenk (Bolfenk), škof

dan reformacije

7.00

18.30

Za + Stegu

V čast Sv. Duhu za družine

torek, 1. november

VSI SVETI

zapovedani praznik

8.00

9.00

18.30

za + Tadejo Pust, obl.

za žive in + župljane

za + iz družine Groznik-Guna

sreda, 2. november

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH

7.00

18.30

za + starše Stjepana in Maro

gregorijanska - 1: za + Avguština Pleška

četrtek, 3. november

Viktorin Ptujski

škof-muč

7.00

18.30

gregorijanska - 2: za + Avguština Pleška

za + Antona Povheta

petek, 4. november

Karel Boromejski

škof

7.00

18.30

gregorijanska - 3: za + Avguština Pleška

za + Marijo Marinko

sobota, 5. november

Zaharija in Elizabeta

starša Janeza Krstnika

7.00

18.30

gregorijanska - 4: za + Avguština Pleška

za + Leopolda in Veroniko Recek

NEDELJA, 6. november

32. NEDELJA MED LETOM

z a h v a l n a

8.00

9.00

18.30

za + Antona Hočevarja

za žive in + župljane

gregorijanska - 4: za + Avguština Pleška

  • Jutri je sklep rožnovenske pobožnosti. Hvala molilkam in molilcem za zvestobo pri molitvi.

 

  • Pred nam je praznik vseh svetih in vernih duš, ko se še posebej spominjamo naših rajnih. Verni za rajne predvsem molimo. V ta namen lahko naročite molitveni spomin za vaše rajne starše, brate, sestre, sorodnike, dobrotnike, prijatelje, znance. Ovojnico z lističem najdete na mizici s tiskom. Molitveni spomin boste lahko oddali v župnijski pisarni ali osebno v zakristiji po sv. maši. Hvala!
  • Praznik vsi sveti je zapovedani praznik; urnik sv. maš je nedeljski. Ob 17.00 bomo molili rožni venec za pokojne in brali spomine. Vabljeni!
  • Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek za vsak obisk pokopališča in molitev za rajne. Prav tako ga je mogoče prejeti v vseh cerkvah in javnih kapelah 1. in 2.novembra ter na prejšnjo ali naslednjo nedeljo, če smo bili pri spovedi in obhajilu, izpovemo vero ter molimo po namenu sv. očeta (npr. očenaš). Več o odpustkih preberite v glasilu Šempetrski zvon (danes).
  • Ta teden so prvi dnevi v mesecu. Vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim in k sv. mašam.
  • V župnijski pisarni lahko dobite Marijanski koledar 2023. Cena je 3,00 €.

 

  • Na misijonsko nedeljo ste za misijone darovali (nabirka) 066,20 €. Hvala – v imenu misijonov!

Božja beseda

Šentpetrski zvon

ZvonSentpetrski ikona