OZNANILA

Oznanila, 1. adventna nedelja 2020

1.adventna nedelja c

NEDELJA, 29. november

1.      ADVENTNA

nedelja Karitas

8.00

9.00

18.30

za + Kač, Popovič in Šanca

za žive in + župljane

za zaupanje božje varstvo

ponedeljek, 30. november

Andrej,

apostol

7.00

18.30

za pozabljene duše v vicah

za + Petra

torek, 1. december

Edmund,

mučenec

7.00

18.30

za duše v vicah

v zahvalo Bogu za dar življenja

sreda, 2. december

Kromacij,

škof

7.00

18.30

za zdravje

za + Sandro Klančar (obl.), Franca in Viktorijo Sotlar

četrtek, 3. december

Frančišek Ksaver,

duhovnik

7.00

18.30

za + Guna in Groznik

za + Zofijo Oblak

petek, 4. december

Barbara,

mučenka

7.00

18.30

za + starše Marijo in Vinka

za dušno in telesno zdravje

sobota, 5. december

Sava,  

opat

7.00

18.30

v zahvalo sv. Miklavžu

v zahvalo za življenje

NEDELJA, 6. december

2.      ADVENTNA

Nikolaj (Miklavž), škof

8.00

9.00

18.30

za + Mirjam Tozon in Marjana Stanovnika

za žive in + župljane

za + Antonijo Poplatnik (30. dan)

Cerkev je odprta za molitev od 7:15 do 18:15.

V cerkvi je do nadaljnjega dovoljena zgolj zasebna molitev enega vernika ali ene družine ali članov istega gospodinjstva.

Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane.

Sveto obhajilo (na stopnicah pred cerkvijo) se deli zgolj in samo posamično – enemu verniku oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva.

  • med tednom ob 18:00
  • ob nedeljah ob 11:30 in 18:00

Spovedovanje je dovoljeno samo po predhodnem dogovoru. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.

Sveti krst se lahko izjemoma podeljuje individualno v krogu članov iste družine oziroma istega gospodinjstva.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Na pogrebu je lahko navzoča družina oziroma člani skupnega gospodinjstva.

Verouk se izvaja na daljavo.

Župnijska pisarna je odprta v času uradnih ur za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik nosita masko in si pred obiskom in po njem razkužita roke. 

Oznanila, 22. 11. 2020

Kristus Kralj Small 2

NEDELJA, 22. november

Kristus Kralj vesoljstva

Cecilija, devica in mučenka

8.00

9.00

18.30

za + Cecilijo Hrastnik in + sorodnike

za žive in + župljane

za + Marjana Trška (obl.)

ponedeljek, 23. november

Klemen I.,

papež

7.00

7.00

18.30

po namenu

za + Ivo Železnikar (pogr.) (ž)

za + Viktorijo in Leo Pompe

torek, 24. november

Andrej Dung-Lac in

drugi vietnamski mučenci

7.00

18.30

za uspešno operacijo in za zdravje

za pomoč v skušnjavah

sreda, 25. november

Katarina Aleksandrijska,

Devica in mučenka

7.00

7.00

18.30

za + brate N.R., sorodnike in dobrotnike

za + brate N.R., sorodnike in dobrotnike

ob godu za drago Katjo

četrtek, 26. november

Leonard Portomavriški,

redovnik

7.00

18.30

za družine in mladino

za + Alojza Pajka (obl.)

petek, 27. november

Modest in Virgil,

škofa

7.00

18.30

za nove duhovne poklice

za domovino in njene voditelje

sobota, 28. november

Katarina Laboure,  

redovnica

7.00

18.30

po namenu

za + Antonijo Poplatnik (8. dan)

NEDELJA, 29. november

1.      ADVENTNA

nedelja Karitas

8.00

9.00

18.30

za + Kač, Popovič in Šanca

za žive in + župljane

za zaupanje v Božje varstvo

Cerkev je odprta za molitev od 7:15 do 18:15.

V cerkvi je do nadaljnjega dovoljena zgolj zasebna molitev enega vernika ali ene družine ali članov istega gospodinjstva.

Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane.

Sveto obhajilo (na stopnicah pred cerkvijo) se deli zgolj in samo posamično – enemu verniku oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva.

  • med tednom ob 18:00
  • ob nedeljah ob 11:30 in 18:00

Spovedovanje je dovoljeno samo po predhodnem dogovoru. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.

Sveti krst se lahko izjemoma podeljuje individualno v krogu članov iste družine oziroma istega gospodinjstva.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Na pogrebu je lahko navzoča družina oziroma člani skupnega gospodinjstva.

Verouk se izvaja na daljavo.

Župnijska pisarna je odprta v času uradnih ur za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik nosita masko in si pred obiskom in po njem razkužita roke. 

Oznanila, 15. 11. 2020

33. nedelja A Small

NEDELJA, 15. november

33. nedelja med letom

Albert Veliki, škof

8.00

9.00

18.30

za + Poldi Srebot (ž)

za žive in + župljane

za + starše in sorodnike

ponedeljek, 16. november

Marjeta Škotska,

kraljica

7.00

18.30

za + iz družine Kosmač

na čast Svetemu Duhu

torek, 17. november

Elizabeta Ogrska,

redovnica

7.00

18.30

po namenu

za blagoslov v življenju ob Lizinem godu

sreda, 18. november

Posvetitev bazilik

sv. Petra in Pavla

7.00

18.30

na čast M. B.

za + Bronko Sax (obl.)

četrtek, 19. november

Matilda,

redovnica

7.00

18.30

za + Antonijo Poplatnik (pogr.)

za ljubezen v družini

petek, 20. november

Gelazij I.,

papež

7.00

18.30

za + Stegu

za + Vladimirja

sobota, 21. november

Darovanje

Device Marije

7.00

18.30

za + starše in sorodnike

za + Ivo in Andreja Vojeta

NEDELJA, 22. november

Kristus Kralj vesoljstva

Cecilija, devica in mučenka

8.00

9.00

18.30

za + Cecilijo Hrastnik in + sorodnike

za žive in + župljane

za + Marjana Trška (obl.)

Cerkev je odprta za molitev od 7:15 do 18:15.

V cerkvi je do nadaljnjega dovoljena zgolj zasebna molitev enega vernika ali ene družine ali članov istega gospodinjstva.

Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane.

Sveto obhajilo (na stopnicah pred cerkvijo) se deli zgolj in samo posamično – enemu verniku oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva.

  • med tednom ob 18:00
  • ob nedeljah ob 11:30 in 18:00

Spovedovanje je dovoljeno samo po predhodnem dogovoru. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.

Sveti krst se lahko izjemoma podeljuje individualno v krogu članov iste družine oziroma istega gospodinjstva.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Na pogrebu je lahko navzoča družina oziroma člani skupnega gospodinjstva.

Verouk se izvaja na daljavo.

Župnijska pisarna je odprta v času uradnih ur za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik nosita masko in si pred obiskom in po njem razkužita roke.

Župnijska navodila v času epidemije

spodaj1

Cerkev je odprta za molitev od 7:15 do 18:15.

V cerkvi je do nadaljnjega dovoljena zgolj zasebna molitev enega vernika ali ene družine ali članov istega gospodinjstva.

Svete maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane.

Sveto obhajilo (na stopnicah pred cerkvijo) se deli zgolj in samo posamično – enemu verniku oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva.

  • med tednom ob 18:00
  • ob nedeljah ob 11:30 in 18:00

Spovedovanje je dovoljeno samo po predhodnem dogovoru. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.

Sveti krst se lahko izjemoma podeljuje individualno v krogu članov iste družine oziroma istega gospodinjstva.

Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Na pogrebu je lahko navzoča družina oziroma člani skupnega gospodinjstva.

Verouk se izvaja na daljavo.

Župnijska pisarna je odprta v času uradnih ur za srečanje z eno osebo ali eno družino ali enim gospodinjstvom. Duhovnik in vernik nosita masko in si pred obiskom in po njem razkužita roke. 

Božja beseda

Šentpetrski zvon

ZvonSentpetrski ikona