OZNANILA

Oznanila,23. 1. 2022

3. nedelja C Small

NEDELJA, 23. januar

3. nedelja med letom

nedelja Božje besede

8.00

9.00

18.30

za Božji blagoslov

za žive in + župljane

za + Franca Cvelbarja

ponedeljek, 24. januar

Frančišek Saleški,

škof

7.00

18.30

v zahvalo in za Marijino varstvo

za + očeta Davorina (obl.)

torek, 25. januar

Spreobrnitev apostola Pavla

Ananija iz Damaska

7.00

18.30

v čast M.B. za nove duhovne poklice

po namenu darovalca

sreda, 26. januar

Timotej in Tit,

škofa

7.00

18.30

v zahvalo Bogu za vse prejete darove

za zdravje moža

četrtek, 27. januar

Angela Merici,

devica

7.00

18.30

v čast Svetemu Duhu za pomoč v stiski

za + Franca Cvelbarja

petek, 28. januar

Tomaž Akvinski,

redovnik

7.00

18.30

v čast Svetemu Duhu za pomoč v stiski

za + Alojza Savška

sobota, 29. januar

Valerij,

škof

7.00

18.30

za zdravje

za vse žive in + iz družine Sax

NEDELJA, 30. januar

4. nedelja med letom

Martina, mučenka

8.00

9.00

18.30

za + Štefana in Doro Marčec (0bl.)

za žive in + župljane

za + Silvestra Kovačiča

 • Danes obhajamo nedeljo Božje besede. Ne pozabite na redno branje Svetega pisma!
 • V torek, 25. januarja, bo sklep molitvene osmine za edinost kristjanov.
 • Upoštevanje navodil in malo več doslednosti in zavzetosti na duhovnem področju, to je zelo zaželeno. Otroke in starše veroučencev zelo pogrešamo pri nedeljski sv. maši. Jezus nas pričakuje odprtih rok. Cerkev je odprta, prostora je veliko, lepo vabljeni!

Oznanila, 16. 1. 2022

2. nedelja C Small

NEDELJA, 16. januar

2. nedelja med letom

nedelja verskega tiska

8.00

9.00

18.30

v čast Svetemu Duhu za pomoč v stiski

za žive in + župljane

ob rojstnem dnevu za Tiborja

ponedeljek, 17. januar

Anton (Zvonko),

puščavnik

7.00

18.30

v čast Materi Božji

za Božji blagoslov

torek, 18. januar

Marjeta Ogrska, kneginja

začetek tedna za edinost kristjanov

7.00

18.30

v čast Svetemu Duhu za pomoč v stiski

za + Franca Cvelbarja

sreda, 19. januar

Makarij Aleksandrijski,

opat

7.00

18.30

v čast Materi Božji

za + Marijo, Franca in + sorodnike Pompe

četrtek, 20. januar

Fabijan,

papež

7.00

18.30

za pozabljene duše v vicah

za + Jožico Trebušak

petek, 21. januar

Agnes (Neža, Janja),

mučenka

7.00

18.30

v čast Svetemu Duhu za mlade družine

za + Alojza Savška

sobota, 22. januar

Vincencij (Vinko),

mučenec

7.00

18.30

18.30

za domovino

ob rojstnem dnevu

za + Stanislavo Tominšek

NEDELJA, 23. januar

3. nedelja med letom

nedelja Božje besede

8.00

9.00

18.30

za Božji blagoslov

za žive in + župljane

za + Franca Cvelbarja

 • Na oglasni deski je prazen seznam za čiščenje cerkve. Lepo vabljeni k sodelovanju!
 • V torek, 18. januarja, začetek molitvene osmine za edinost kristjanov.
 • Biblična skupina bo imela srečanje v torek, 18. januarja, po večerni sv. maši.
 • V nedeljo, 23. januarja, obhajamo nedeljo Božje besede. Ne pozabite na redno branje Svetega pisma!

Oznanila, 9. 1. 2022

nedelja jezusovega krsta

NEDELJA, 9. januar

Jezusov krst

Pij IX., papež

8.00

9.00

18.30

za Božji blagoslov

za žive in + župljane

za + starše in sorodnike

ponedeljek, 10. januar

Gregor Niški,

škof

7.00

18.30

po namenu darovalca

za + Jožico Trebušak

torek, 11. januar

Pavlin Oglejski,

škof

7.00

18.30

v čast Materi Božji

za + Franca Cvelbarja

sreda, 12. januar

Tatjana (Tanja),

mučenka

7.00

18.30

za + Janka

za + Ivana, Viktorijo in vse + sorodnike Savnik

četrtek, 13. januar

Hilarij (Radovan),

škof

7.00

18.30

v čast Materi Božji

v čast Materi Božji za zdravje v družini

petek, 14. januar

Sava,

škof

7.00

18.30

za + brate N.R., sorodnike in dobrotnike

za + Alojza Savška

sobota, 15. januar

Mihej in Habakuk,

preroka

7.00

18.30

za + starše in sorodnike

za + Darinko Hrovat

NEDELJA, 16. januar

2. nedelja med letom

nedelja verskega tiska

8.00

9.00

18.30

v čast Svetemu Duhu za pomoč v stiski

za žive in + župljane

za Tiborja ob rojstnem dnevu

 • Danes je nedelja Jezusovega krsta in se spominjamo tudi svojega krsta.
 • V ponedeljek, 10. januarja, nadaljujemo z veroukom. Vse veroučence lepo vabimo, da prinesejo svoj dar za lačne otroke!
 • V torek, 11. januarja, ima ŽPS svojo redno mesečno sejo ob 19.15.
 • V petek, 14. januarja, bo pred večerno sv. mašo molitev v spomin na sv. Maksimilijana Kolbeja.

Oznanila, 2. 1. 2022

2. po božiču

NEDELJA, 2. januar

2. nedelja po božiču

Bazilij Veliki, škof

8.00

9.00

18.30

za + Elo Lavrič

za + Milico Gričar (obl.)

za žive in + župljane

ponedeljek, 3. januar

Presveto Jezusovo ime

Genovefa, devica

7.00

18.30

za + Franca Guna (obl.)

za + Ivana Ivančevića

torek, 4. januar

Angela Folinjska,

redovnica

7.00

18.30

za žive in + Leskovec

za + Marijo Pipan

sreda, 5. januar

Milena,

devica

7.00

18.30

18.30

po namenu

za + Angelo Pongračič (8. dan)

po namenu

četrtek, 6. januar

Gospodovo razglašenje

Gašper, Melhior, Boltežar

7.00

9.00

18.30

za zdravje

za + Ljudmila Rusa (8. dan)

za + Ano, Alojza in Vojka Klajderja

petek, 7. januar

Rajmund, duhovnik

prvi petek

7.00

18.30

za zdravje in Božji blagoslov v družini

za + Alojza Savška

sobota, 8. januar

Severin, opat

prva sobota

7.00

18.30

v zahvalo za dobre prijatelje

Bogu v zahvalo

NEDELJA, 9. januar

Jezusov krst

Pij IX., papež

8.00

9.00

18.30

za Božji blagoslov

za žive in + župljane

za + starše in sorodnike

 • Danes je prva nedelja v mesecu, hvala za vaše darove, ki so za našo cerkev!
 • V ponedeljek, 3. januarja, ima ŽK po večerni sv. maši svojo mesečno sejo!
 • V četrtek, 6. januarja, je praznik Gospodovega razglašenja. Maše bodo po prazničnem sporedu: 7.00, 9.00 in 18.30. Lepo vabljeni!
 • V tem tednu so prvi dnevi v mesecu. Lepo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim in sv. maši!
 • Na nedeljo Jezusovega krsta se spominjamo tudi svojega krsta.
 • Z veroukom nadaljujemo v ponedeljek, 10. januarja.

Božja beseda

Šentpetrski zvon

ZvonSentpetrski ikona