OZNANILA

Oznanila, 28. 11. 2021

1.adventna nedelja c

NEDELJA, 28. november

1. ADVENTNA

nedelja Karitas

8.00

9.00

18.30

za + Andreja Capudra

za žive in + župljane

za + starše Mojškerc – Domitrovič

ponedeljek, 29. november

Filomen,

mučenec

7.00

18.30

v zahvalo za dobre prijatelje

za + Franceljna Berceta

torek, 30. november

Andrej,

apostol

7.00

18.30

za + Gregoršanec

na čast sv. Juda Tadeju za domovino

sreda, 1. december

Edmund Campion,

mučenec

7.00

18.30

na čast Svetemu Duhu

za + Petra

četrtek, 2. december

Bibijana, mučenka

četrtek pred prvim petkom

7.00

18.30

za + Marijo in Vinka

po namenu

petek, 3. december

Frančišek Ksaver, redovnik

prvi petek

7.00

18.30

za + Franca Guna

za + Ivana Ivančevića

sobota, 4. december

Barbara, mučenka

prva sobota

7.00

18.30

za žive in + Guna - Groznik

za + Tatjano, Alojza in Vido Potisek roj. Grajžar

NEDELJA, 5. december

2. ADVENTNA

Krispina (Pina), mučenka

8.00

9.00

18.30

za + Mirjam Tozon in Marjana Stanovnika

za žive in + župljane

za + Jožico Titan

 • Danes obhajamo nedeljo Karitas! Hvala za vsak dar, ki ga boste namenili ljudem v stiski!
 • Z današnjo nedeljo začenjamo adventni čas. Otroke vabimo k adventni akciji: Otroci za otroke.
 • V tem tednu so prvi dnevi v mesecu. Lepo vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim in sv. maši!
 • V petek, 3. decembra, bo po večerni sv. maši (19.15) adventno srečanje za vse starše veroučencev.
 • V nedeljo, 5. decembra, bo k 9.00 sv. maši prišel sv. Miklavž. Otroci, lepo vabljeni k sv. maši!
 • Mohorjeve knjige (MK) lahko dvignete v pisarni. Sprejemamo pa tudi naročila za MK za leto 2023.

Oznanila, 21. 11. 2021

Kristus Kralj Small 2

NEDELJA, 21. november

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

8.00

9.00

18.30

po namenu darovalca

za žive in + župljane

za + Marijo Grmovšek (30. dan)

ponedeljek, 22. november

Cecilija,

mučenka

7.00

18.30

za duševno in telesno zdravje

za + Cecilijo in vse + sorodnike

torek, 23. november

Klemen I.,

papež

7.00

18.30

v čast M.B. za domovino

po namenu

sreda, 24. november

Andrej Dung-Lac in drugi

vietnamski mučenci

7.00

18.30

za + Gombač – Šmon

za + Alojza Savška (8. dan)

četrtek, 25. november

Katarina Aleksandrijska,

mučenka

7.00

18.30

za + brate N.R., sorodnike in dobrotnike

za + brate N.R., sorodnike in dobrotnike

petek, 26. november

Leonard Portomavriški,

redovnik

7.00

18.30

v čast sv. Judu Tadeju po namenu darovalca

za + Alojza Pajka (obl.)

sobota, 27. november

Modest in Virgil,

škofa

7.00

18.30

za + sorodnike, botre, sosede in prijatelje

za + Božidarja Murnika in + brata Marjana

NEDELJA, 28. november

1. ADVENTNA

nedelja Karitas

8.00

9.00

18.30

za + Andreja Capudra

za žive in + župljane

za + starše Mojškerc – Domitrovič

 • Danes obhajamo nedeljo zakonskih jubilantov. Vsem zakoncem želimo veliko zdravja in božjega blagoslova!
 • Danes smo vstopili v teden Karitas. Prihodnjo nedeljo, 28. novembra, obhajamo nedeljo Karitas! Hvala za vsak dar, ki ga boste namenili ljudem v stiski!
 • V ponedeljek, 22. novembra, obhajamo god sv. Cecilije, ki je zavetnica cerkvene glasbe. Ob tej priložnosti, se iskreno zahvaljujemo vsem zborovodjam naših pevskih zborov, organistom, pevkam in pevcem. Bog vas živi!
 • Prihodnjo nedeljo, 28. novembra, bomo blagoslovili adventne venčke.

Oznanila, 14. 11. 2021

33. nedelja B Small

NEDELJA, 14. november

33. nedelja med letom

Lovrenc Irski, škof

8.00

9.00

18.30

po namenu darovalca

za žive in + župljane

za + Olgo in Jožeta Medico

ponedeljek, 15. november

Albert Veliki,

škof

8.00

18.30

za + brate N.R., sorodnike in dobrotnike

za + Andreja in Ivo Voje

torek, 16. november

Marjeta Škotska,

kraljica

7.00

18.30

za + Silvestra Kovačiča

za + žive in + Črnivec – Legan

sreda, 17. november

Elizabeta Ogrska,

redovnica

7.00

7.00

18.30

za božje varstvo

za + Bojana Šercerja (8. dan)

za + Alojza (pogr.) in vse + sorodnike Savšek-Repinc

četrtek, 18. november

Filipina,

redovnica

7.00

18.30

za + starše in sorodnike

za žive in + Sax

petek, 19. november

Matilda,

redovnica

7.00

18.30

za pozabljene duše v vicah

po namenu

sobota, 20. november

Gelazij I.,

papež

7.00

18.30

v čast Svetemu Duhu za mlade

za + Miroslava Jovanovića (obl.)

NEDELJA, 21. november

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

8.00

9.00

18.30

po namenu darovalca

za žive in + župljane

za + Marijo Grmovšek (30. dan)

 • Danes bo pred večerno sv. mašo molitev v spomin na sv. Maksimilijana Kolbeja.
 • V torek, 16. novembra, bo po večerni sv. maši srečanje biblične skupine.
 • Na nedeljo Kristusa Kralja vesoljstva bomo vstopili v teden Karitas.
 • V nedeljo, 21. novembra, na praznik Kristusa Kralja, vabimo vse zakonske jubilante k sv. maši ob 9.00 uri.

Oznanila, 7. 11. 2021

32. nedelja B Small

NEDELJA, 7. november

32. nedelja med letom

zahvalna nedelja

8.00

9.00

18.30

za + Janeza Faleža

za žive in + župljane

za + Franca in Ivanko Ferlič

ponedeljek, 8. november

Janez Duns Skot,

redovnik

8.00

18.30

za duše v vicah

za zdravje

torek, 9. november

Posvetitev lateranske bazilike

Teodor (Darko), mučenec

7.00

18.30

po namenu darovalca

za + starše in sorodnike

sreda, 10. november

Leon Veliki,

papež

7.00

18.30

za duše v vicah

v čast M.B. za zdravje v družini

četrtek, 11. november

Martin iz Toursa,

škof

7.00

18.30

za duše v vicah

za + botro Marijo

petek, 12. november

Jozafat Kunčevič,

mučenec

7.00

18.30

za + Stegu

po namenu

sobota, 13. november

Stanislav Kostka,

redovnik

7.00

18.30

po namenu

po namenu darovalca

NEDELJA, 14. november

33. nedelja med letom

Lovrenc Irski, škof

8.00

9.00

18.30

po namenu darovalca

za žive in + župljane

za + Olgo in Jožeta Medico

 • Danes je prva nedelja v mesecu. Nabirka je za potrebe naše cerkve. Hvala za darove!
 • Na mizici s tiskom je nova številka šempetrskega Zvona.
 • Jutri po večerni sv. maši ima Karitas redno srečanje.
 • V torek, 9. novembra, po večerni sveti maši (19.15) ima ŽPS mesečno srečanje.
 • V nedeljo, 14. novembra, bo pred večerno sv. mašo molitev v spomin na sv. Maksimilijana Kolbeja.
 • V nedeljo, 21. novembra, na praznik Kristusa Kralja, vabimo vse zakonske jubilante k sveti maši ob 9.00 uri.
 • Povabim vas, da se ozrete okoli sebe in pomislite, zakaj in kako bi se bilo treba zahvaliti ljudem, ki živijo z nami in toliko drugim, ki so del našega življenja, čeprav se včasih tega ne zavedamo. Na zahvalno nedeljo vsi skupaj povejmo veselo zahvalo Bogu ter bratom in sestram za vse dobro, kar so nam storili.

Božja beseda

Šentpetrski zvon

ZvonSentpetrski ikona