Mešani pevski zbor

03 Mesani pevski zborPevski zbor je pomemben dejavnik v pastoralnem življenju šentpetrske župnije. Pevce združuje, poleg prizadevanja za ubrano petje pri bogoslužju, tudi zgledna medsebojna povezanost, pripravljenost na medsebojno pomoč in prisrčno družabno okolje h kateremu prispeva vsak pevec brez izjeme. Zavedamo se, da so minili časi , ko so cerkveni zbori peli v napolnjeni cerkvi in zato skušamo vedno prepevati z enako vnemo tudi takrat, ki nas je več na koru kot v klopeh. Če je petje dvojna molitev in so pevci zbrani v božjem imenu, je Bog med nami in ta molitev ne bo izgubljena. Zato je naše poslanstvo v sekulariziranem svetu zelo pomembno. Pastoralna prenova slovenske cerkve mora temeljiti na majhnih občestvih, ki bodo postala sol zemlje in luč na gori. To občestvo pa je tudi pevski zbor, saj vsak pevec pričuje z zvestobo ob prihodih na vaje in petjem vsako nedeljo in praznik pri sveti maši.

V zboru redno sodeluje okoli trideset pevcev primerne starosti. Od leta 1999 ga z veliko vnemo in prizadevanjem uspešno vodi gospod Marjan Ribič, ki nadaljuje delo gospoda dr. Rafka Valenčiča, nepozabne pokojne gospe Mirjam Tozon in gospoda Ivana Zdešarja, ki je zbor vodil od leta 1912 do 1964. Zbor redno prepeva vsako nedeljo pri maši ob osmih, za vse pomembne praznike in na cerkvene slovesnostih. Železni spored zbora obsega dela slovenskih skladateljev niso pa mu neznani tudi tuji avtorji.

Zelo hvaležni in veseli bomo sprejeli vsakogar, ki se bo odločil, da nima pravice zakopati pevskega talenta in se nam pridružil ob četrtkih na vaji in v nedeljo na koru.

Janez Srebot

Božja beseda

Šentpetrski zvon

ZvonSentpetrski ikona