Vesele urice

03 Vesele uriceVesele urice so biblična skupina za malčke, torej za otroke stare od 3-5 let. Dobivamo se vsak petek ob 17.00. Srečanja imajo že od vsega začetka literarni značaj – otrokom na njim primeren način, ob pomoči svetopisemskih zgodb, približujemo verske resnice, liturgijo in cerkvene praznike. Skozi srečanja se lahko predšolski otroci preko zgodb prvič seznanijo s Svetim pismom. Cilj uric je predvsem, da otroci tekom leta spoznajo in razumejo vse najpomembnejše svetopisemske zgodbe, se med seboj družijo in se zabavajo.

Urice so sproščujoče in primerne otrokovim sposobnostim v najnežnejših letih njegovega razvoja. Zasnovane so tako, da lahko otroci razvijajo svoje motorične, kognitivne in psiho-socialne spretnosti ter premagujejo tremo pred pogovorom v skupini. V njih se domiselno prepletajo pripoved, molitev, igra, pesem in likovno ustvarjanje. Srečanja trajajo eno uro in se odvijajo enkrat tedensko, od oktobra do maja.

Program je zasnovan tako, da otroci v prvi polovici naših srečanj (do božiča) spoznavajo najpomembnejše zgodbe iz Stare zaveze (npr. kako je nastal svet, Noeta in njegovo barko, Jožefa in njegove brate, Mojzesa). Nato sledijo zgodbe o Jezusovem rojstvu, o njegovem otroštvu in nadaljnjem življenju. Ob njih začnejo veselouričarji živeti svoje prijateljstvo z Jezusom. Skozi srečanja jim predstavimo tudi angele in svetnike, ki so jim blizu (npr. svetega Miklavža). Anekdotam iz življenja svetnikov radi prisluhnejo; iz njihovih zgledov se učijo pristnega odnosa z Bogom. Otrokom predstavimo tudi ljudske pobožnosti, liturgijo in krščanske simbole, in sicer v povezavi s prazniki in z njimi povezanimi svetopisemskimi odlomki.

Vsako srečanje ima štiri dele: zbiranje, oznanilo, poglabljanje in agape. V prvem delu zbiranja otroci pripovedujejo, kaj so skozi teden doživeli. Sledi molitev, ki je približana otrokom. Obrnemo se »k Jezusu« (torej h križu), mu pomahamo, ga pozdravimo in zmolimo Sveti angel. Poglavitni del srečanja je oznanilo. Z veselouričarji se zberemo v krogu in jim posredujemo izbrano zgodbo iz Svetega pisma. Vedno sledi pogovor o tem, kar smo poslušali, pri čemer otroci dobijo priložnost, da povedo svoje mnenje ali odgovorijo na zastavljeno vprašanje. Ta del srečanja traja 10 ̶ 20 min; odvisno od vsebine zgodbe in od dinamike v skupini. Da pa otrokom zgolj ob poslušanju ne bi postalo dolgčas, vsaki zgodbi sledi tudi ustvarjalni del, tekom katerega z risanjem, sestavljanjem ali izdelovanjem iz različnih materialov prenesejo slišano pripoved v življenje (tj. poglabljanje oznanila v dejavnostih). V ustvarjalni del vpletamo tudi petje, igranje na preproste inštrumente, različne igre ali dramatizacijo. Zaključimo z molitvijo in pogostitvijo – agape. Vedno se posladkamo s kakšnim priboljškom, kar je za otroke znak, da se srečanje zaključuje in se lahko poslovijo.

Božja beseda

Šentpetrski zvon

ZvonSentpetrski ikona