ŽPS

Župnijski pastoralni svet naše župnije se je v trenutni sestavi oblikoval marca 2015. V ŽPS sodelujemo župnik, duhovni pomočnik, katehistinja, predstavniki skupin, ki delujejo v župniji (karitas, pevski zbori, ministranti, mladinska skupina), in posamezniki, ki jih je predlagalo župnijsko občestvo. K delu ŽPS so vabljeni tudi člani gospodarskega sveta in ključarja.


Župnijski pastoralni svet se srečuje enkrat mesečno, drugi ponedeljek v mesecu. Sejo začnemo z uvodno molitvijo, ki jo pripravi eden od članov sveta. Prvi del je namenjen temi meseca, ki jo povzamemo po smernicah, ki jih pripravi medškofijski odbor za ŽPS pri SPS. V pogovoru po skupinah izmenjamo mnenje, kako bi lahko obogatili življenje v župniji. V drugem delu srečanja pregledamo pretekle dogodke v župniji in opravimo refleksijo. Na koncu pregledamo koledar dogodkov za mesec ali dva naprej.

Božja beseda

Šentpetrski zvon

ZvonSentpetrski ikona