ŽPS

Župnijski pastoralni svet naše župnije se je v trenutni sestavi oblikoval oktobra 2021. V ŽPS sodelujemo župnik, duhovni pomočnik, predstavniki skupin, ki delujejo v župniji (karitas, pevski zbori, ministranti, mladinska skupina), in posamezniki, ki jih je predlagalo župnijsko občestvo. K delu ŽPS so vabljeni tudi člani gospodarskega sveta in ključarja.


Župnijski pastoralni svet se srečuje enkrat mesečno, drugi torek v mesecu. Sejo začnemo z uvodno molitvijo. Prvi del je namenjen temi meseca, ki jo povzamemo po smernicah, ki jih pripravi medškofijski odbor za ŽPS pri SPS. V pogovoru izmenjamo mnenje, kako bi lahko obogatili življenje v župniji. V drugem delu srečanja načrtujemo pastoralno življenje v naši župniji in ovrednotimo že storjeno.

Božja beseda

Šentpetrski zvon

ZvonSentpetrski ikona