VEROUK

Verouk

SvPeter cerkevZ veroučenci se kateheti srečujemo enkrat tedensko pri veroučnih urah. Vsak katehet uro oblikuje z vsebino, ki je primerna cerkvenemu letu in se prilagaja z vsebino knjig danega razreda. Zavedamo se, da so prvi kateheti starši otrok. Njihov zgled krščanskega življenja najbolj pričuje otrokom in jim je v pomoč pri rasti v dobre kristjane.

Vsak mesec sodelujemo pri nedeljskih svetih mašah in jih sooblikujemo. Prav tako velik delež veroučencev obiskuje dejavnosti župnije, kot so ministranti, otroški pevski zbor... Skozi leto se poleg veroučnih ur srečujemo na različnih duhovnih in družabnih srečanjih (delavnice v adventnem in postnem času, molitvene ure, miklavževanje, šmarnice, izlet za bralce SBP itd..).Tako se še bolj spoznamo med seboj in si vzamemo čas za druženje in skupni pogovor o Jezusu, o naši veri. Otroci sodelujejo tudi pri Slomškovem bralnem priznanju in se preko prebiranja knjig bogatijo z zgledi svetnikov in drugimi duhovnimi vsebinami.verouk

Kateheti se z župnikom redno srečujemo na katehetskih srečanjih, kjer se pogovorimo in si podelimo izkušnje našega dela. 

V veroučnem letu imamo tudi srečanja za starše veroučencev. Vedno prvi petek v adventnem in prav tako v postnem času. Srečanja so duhovne narave, kar pomeni, da so namenjena rasti naše osebne vere. Je prostor in čas, kjer si lahko podelimo izkušnje in ob navzočnosti duhovnika prečiščujemo spoznanja o veri, o Bogu. Verouka namreč ne potrebujejo samo otroci, ampak vsak kristjan, v vsakem obdobju življenja. In vsaka zgodba življenja je pričevanje za drugega.

 

Ponedeljek

Torek

Sreda

četrtek

petek

16.30

Ob 17.00 uri

6. in 7. razred – p. Tine

8. in 9. razred – p. Tine

4. in 5. razred – s. Lucija Nastran

     

17.15

 

Med prvim in drugim veroukom

Otroški pevski zbor – Manca Marinko

 

   

17.45

 

2. in 3. razred – s. Lucija Nastran

1. razred – s. Tina Čerin

 

 

 

19.00

   

 

 

Po večerni maši

Mladinski pevski zbor – Liza in Jerca Marinko

 

 

       

 

 

 

Mladi – po dogovoru

 

 

 

Ministranti – po dogovoru; voditelj: Peter Rovtar

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov v veroučnem letu 2022/2023

1. razred – Božji otrok sem

2. in 3. razred – Kristjani praznujemo skupaj

4. in 5. razred – Božje darilo zate

6. in 7. razred – Radi živimo

8. in 9. razred – YOUCAT - Birma

Pomembna obvestila in veroučni urnik za pastoralno leto 2022–2023

  • Z veroukom bomo začeli v ponedeljek, 12. septembra. V nedeljo, 18. septembra, bomo obhajali katehetsko nedeljo.
  • Starše veroučencev vabimo, da si v škofijski knjigarni ali pri Mohorjevi družbi oskrbijo učbenike oz. delovne zvezke za novo veroučno leto.
  • Srečanja za starše vseh veroučencev bodo vedno prvi petek v adventnem in postnem času.
  • Nedeljska sv. maša je srčika pristnega krščanskega življenja. Vabimo vas, da skupaj obhajamo nedeljske sv. maše. Otroke spodbudite k temu že v prvem razredu verouka.
  • Tudi letos velja vabilo, da vsaka družina v veroučnem letu, daruje za eno sveto mašo po svojem namenu (npr. za blagoslov v družini).
  • Vabilo k ministrantom in osnovnošolskemu pevskemu zboru (otroški pevski zbor). Tudi letos bomo nadaljevali z ministrantskimi srečanji in pevskimi vajami (okvirni urnik glej zgoraj). Hkrati lepo vabimo nove člane k ministrantom in pevcem. Dragi starši, spodbudite vašega otroka k ministriranju in prepevanju! »Kdor poje, zlo me misli.« (bl. A. M. Slomšek)Božja beseda

Šentpetrski zvon

ZvonSentpetrski ikona