Verouk

SvPeter cerkevZ veroučenci se kateheti srečujemo enkrat tedensko pri veroučnih urah. Vsak katehet uro oblikuje z vsebino, ki je primerna cerkvenemu letu in se prilagaja z vsebino knjig danega razreda. Zavedamo se, da so prvi kateheti starši otrok. Njihov zgled krščanskega življenja najbolj pričuje otrokom in jim je v pomoč pri rasti v dobre kristjane.

Vsak mesec sodelujemo pri nedeljskih svetih mašah in jih sooblikujemo. Prav tako velik delež veroučencev obiskuje dejavnosti župnije, kot so ministranti, otroški pevski zbor, vesele urice itd.. Skozi leto se poleg veroučnih ur srečujemo na različnih duhovnih in družabnih srečanjih (delavnice v adventnem in postnem času, molitvene ure, miklavževanje, šmarnice, izlet za bralce SBP itd..).Tako se še bolj spoznamo med seboj in si vzamemo čas za druženje in skupni pogovor o Jezusu, o naši veri. Otroci sodelujejo tudi pri Slomškovem bralnem priznanju in se preko prebiranja knjig bogatijo z zgledi svetnikov in drugimi duhovnimi vsebinami.verouk

Kateheti se z župnikom redno srečujemo na katehetskih mesečnih srečanjih, kjer se pogovorimo in si podelimo izkušnje našega dela. Prav tako skupaj mesečno načrtujemo vnaprej.

V veroučnem letu imamo tudi srečanja za starše veroučencev. Vedno prvi petek v adventnem in prav tako v postnem času. Srečanja so duhovne narave, kar pomeni, da so namenjena rasti naše osebne vere. Je prostor in čas, kjer si lahko podelimo izkušnje in ob navzočnosti duhovnika prečiščujemo spoznanja o veri, o Bogu. Verouka namreč ne potrebujejo samo otroci, ampak vsak kristjan, v vsakem obdobju življenja. In vsaka zgodba življenja je pričevanje za drugega.

 

Ponedeljek

Torek

Sreda

četrtek

petek

16.30

1. razred – Andreja Kaiser

6. in 7. razred – Tina Čerin

     

17.00

8. in 9. razred (birmanci) – p. Cristian

     

Otroški zbor – Špela Burnik

17.30

3. razred – Špela Burnik

4. in 5. razred – Špela Burnik

2. razred – Maja Bevk

 

1. birm. skupina (8. razred)

2. birm. skupina (9. razred)

 

19.00

 

srednješolska mladina - p. Cristian in br. Klemen

 

Mladinski pevski zbor (Ana G., Mojca H.)

Ministranti – 1. četrtek v mesecu

br. Klemen in p. Cristian (cerkev)

 

20.00

Študentska mladina – p. Cristian, p. Janez F., br. Klemen

       

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov v veroučnem letu 2018/2019

1. razred – Praznujmo in se veselimo

2. razred – Praznujmo z Jezusom

3. razred – Kristjani praznujemo skupaj

4. in 5. razred – Znamenja na poti k Bogu

6. in 7. razred – Kdo je ta?

8. in 9. razred – Gradimo prihodnost

Pomembna obvestila in veroučni urnik za pastoralno leto 2018–2019

  • · Z veroukom bomo začeli v ponedeljek, 3. septembra. V nedeljo, 9. septembra, bomo obhajali katehetsko nedeljo.
  • · Starše veroučencev vabimo, da v škofijski knjigarni ali pri Mohorjevi družbi kupijo učbenike in delovne zvezke za novo veroučno leto.
  • · Srečanja za starše vseh veroučencev bodo vedno prvi petek v adventnem in postnem času.
  • · Za otroke, ki obiskujejo verouk so »obvezni« liturgični zvezki in listki.
  • · Nedeljska sv. maša je srčika pristnega krščanskega življenja. Vabimo vas, da skupaj obhajamo nedeljske sv. maše. Otroke spodbudite k temu že v prvem razredu verouka.
  • · Tudi letos velja vabilo, da vsaka družina v veroučnem letu, daruje za eno sveto mašo po svojem namenu (npr. za blagoslov v družini).
  • · Vabilo k ministrantom in osnovnošolskemu pevskemu zboru (otroški pevski zbor). Tudi letos bomo nadaljevali z ministrantskimi srečanji in pevskimi vajami (okvirni urnik glej spodaj). Hkrati lepo vabimo nove člane k ministrantom in pevcem. Dragi starši, spodbudite vašega otroka k ministriranju in prepevanju!
  • · V novem pastoralnem letu (maj 2019) bo v naši župniji tudi podeljevanje zakramenta sv. birme. K sv. birmi bodo pristopili otroci, ki obiskujejo 8. in 9. razred verouka. Dragi starši in birmanski kandidati, pravočasno (do božiča) si poiščite primerne botre.
  • · S srečanji po birmanskih skupinah bomo začeli v četrtek, 27. septembra.

Božja beseda

Šentpetrski zvon

ZvonSentpetrski ikona